تعرفه خدمات روکش یو وی شابلونی


جدول  تعرفه روکش یووی شابلونی
ابعاد یووی براق موضعی مات موضعی، افکت و شنی یووی اکلیلیی و براق برجسته
حداکثر حداقل کلیشه حداکثر حداقل کلیشه حداکثر حداقل کلیشه
۱ ۲۰*۲۵ ۲۵ ۲۰ ۱۰۰۰۰ ۵۰ ۴۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰۰ ۶۰ ۱۵۰۰۰
۲۱*۳۰ ۲۵ ۲۰ ۱۰۰۰۰ ۵۰ ۴۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰۰ ۷۵ ۱۵۰۰۰
۲۵*۳۵ ۳۰ ۲۵ ۱۰۰۰۰ ۵۵ ۴۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰۰ ۹۰ ۱۵۰۰۰
۳۰*۴۵ ۳۳ ۳۰ ۱۰۰۰۰ ۶۵ ۵۰ ۱۰۰۰۰ ۱۱۰ ۹۹ ۱۵۰۰۰
۳۵*۵۰ ۳۸ ۳۵ ۱۰۰۰۰ ۷۲ ۶۰ ۱۰۰۰۰ ۱۲۰ ۱۱۴ ۱۵۰۰۰
۲ ۳۳*۷۰ ۴۳ ۴۰ ۱۵۰۰۰ ۸۵ ۷۰ ۱۵۰۰۰ ۱۳۰ ۱۲۹ ۲۰۰۰۰
۶۰*۴۵ ۴۹ ۴۵ ۱۵۰۰۰ ۱۰۵ ۸۰ ۱۵۰۰۰ ۱۴۷ ۱۴۰ ۲۰۰۰۰
۵۰*۷۰ ۵۴ ۵۰ ۱۵۰۰۰ ۱۱۵ ۹۰ ۱۵۰۰۰ ۱۶۲ ۱۵۰ ۲۰۰۰۰
۳ ۶۰*۹۰ ۱۰۰ ۲۰۰۰۰ ۱۷۰ ۲۰۰۰
۱۰۰*۷۰ ۱۱۰ ۲۰۰۰۰ ۱۹۰ ۲۰۰۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

به صورت خودکار کلمات فینگلیش را به فارسی تبدیل کن. در صورتی که می‌خواهید انگلیسی تایپ کنید Ctrl+g را فشار دهید.