تعرفه خدمات لیتوگرافی تعرفه خدمات لیتوگرافی

جدول حداقل و حداکثر تعرفه خدمات لیتوگرافی

تعرفه خدمات خروجی مستقیم (پلیت)
اندازه قیمت واحد زینک خام
حداکثر حد اقل آگفا ترمال آگفا معمولی اسپانیا ترمال چین ترمال چین معمولی
زینک جی تی او ۱۰۰٫۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰
زینک دو ورقیو اسپید مستر ۲۲۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰
زینک چهار ونیم ورقی ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۲۰٫۰۰۰