تعرفه قیمت پاکت سازی و جعبه چسبانی قیمت پاکت سازی و جعبه چسبانی

تعرفه قیمت پاکت سازی و جعبه چسبانی

عرفه پاکت سازی دستی
نوع پاکت سایز /میلیمتر قیمت/ریال
تحریر گلاسه شومیز مقوا تیغ خورده حجم دار
ملخی Dlx ۱۱۰*۲۲۰ ۱۲۰ ۱۸۰
ملخی A4 ۲۲۰*۳۰۰ ۱۹۰ ۲۱۰ ۲۱۰
کیسه ای A5 ۲۲۰*۱۶۰ ۱۷۰ ۱۸۰
کیسه ای A4 ۲۲۰*۳۰۰ ۱۸۰ ۱۹۰
کیسه ای A3 ۴۲۰*۳۰۰ ۲۲۰ ۲۷۰
عکاسی ۱۷۰ ۱۹۰
فایل ۱۲۰ ۱۴۰
پاکت سی دی ۱۳۰*۱۳۰ ۱۷۰ ۱۹۰ ۲۷۰ ۳۷۰

کلیه قیمتهای تعرفه پاکت سازی و جعبه چسبانی برای تیراژ ۵۰۰۰ عدد می باشد.