تعرفه چاپ دیجیتال


تعرفه چاپ دیجیتال به شرح ذیل می باشد :

گرماژ کاغذ A4 یک رو A4 دو رو A3 یک رو A3 دو رو
۸۰ ۱۸۰ ۳۵۰ ۳۶۰ ۷۰۰
۱۰۰ ۲۰۰ ۳۷۰ ۴۰۰ ۷۴۰
۱۳۵ ۲۳۰ ۴۳۰ ۴۶۰ ۸۶۰
۱۶۰ ۲۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰ ۹۰۰
۲۰۰ ۲۸۰ ۵۵۰ ۵۶۰ ۱۱۰۰
۲۵۰ ۳۵۰ ۷۰۰ ۷۰۰ ۱۴۰۰
پشت چسبدار مات ۴۲۰ —— ۸۴۰ ——
A3+ (۳۳x48)یکرو A3+ (۳۳x48)دو رو —— ——
۲۵۰ ۹۰۰ ۱۵۰۰ —— ——

تعرفه چاپ پوسترهای فضای داخلی :

سایز / اندازه

۶۰x42

۵۰x70

۶۰x90

۱۰۰x70

۱۲۰x90

کوتد سبک ۶۰۰۰ ۷۵۰۰ ۸۵۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰
کوتد سنگین ۷۵۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۱۸۰۰۰
فتوگلاسه ۱۶۰ ۸۵۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۸۰۰۰ ۲۴۰۰۰
فتوگلاسه ۲۱۰ ۱۲۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۱۶۵۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰
فتومات ۲۱۰ ۱۵۰۰۰ ۱۹۰۰۰ ۲۲۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰
بکلیت ۱۲۰۰۰ ۱۸۰۰۰ ۲۲۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ۳۲۰۰۰
بوم ۱۵۰۰۰ ۲۱۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ۳۳۰۰۰ ۴۰۰۰۰
بنر ۱۶۰۰۰ ۱۹۰۰۰ ۲۳۰۰۰ ۲۷۰۰۰ ۳۳۰۰۰
پشت چسبدار ۱۵۰۰۰ ۱۸۰۰۰ ۲۱۰۰۰ ۲۹۰۰۰ ۳۷۰۰۰
سایز / اندازه

عرض ۹۰

عرض ۱۰۶

عرض ۱۲۷

عرض ۱۳۷

عرض ۱۵۲

کوتد سبک ۱۳۰۰۰ ۱۶۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ۲۵۰۰۰
کوتد سنگین ۲۲۰۰۰ ۲۳۰۰۰ ۲۸۰۰۰ ۳۵۰۰۰ ۴۰۰۰۰
فتوگلاسه ۱۶۰ ۲۳۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۳۷۰۰۰ ۴۵۰۰۰
فتوگلاسه ۲۱۰ ۲۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰
فتومات ۲۱۰ ۳۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰ ۵۵۰۰۰
بکلیت ۲۹۰۰۰ ۳۵۰۰۰ ۴۵۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰
بوم ۳۷۰۰۰ ۴۱۰۰۰ ۴۷۰۰۰ ۵۲۰۰۰ ۶۵۰۰۰
بنر ۳۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰ ۷۰۰۰۰
پشت چسبدار ۳۵۰۰۰ ۴۱۰۰۰ ۴۷۰۰۰ ۵۲۰۰۰ ۶۵۰۰۰

لمینت ۱۲۵ میکرون :

ابعاد

۶۰x42

۵۰x70

۶۰x90

۱۰۰x70

۱۲۰x90

عرض ۱۰۲ عرض ۱۵۲
گرم براق ۳۵۰۰ ۵۰۰۰ ۶۵۰۰ ۸۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۷۰۰۰
گرم مات ۴۵۰۰ ۶۰۰۰ ۸۵۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۱۳۰۰۰ ۲۱۰۰۰
سرد براق ۳۵۰۰ ۴۵۰۰ ۷۰۰۰ ۸۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰ ———
مات ۴۵۰۰ ۵۵۰۰ ۸۰۰۰ ۹۰۰۰ ۱۳۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ———

چاپ پوستر های فضای خارجی :

پوستر های فضای باز OUT DOOR
بر حسب متر مربع

فلکس ۶ رنگ فلکس ۸ رنگ بنر ۶ رنگ بنر ۸ رنگ
۱۲۰۰۰ ۱۴۵۰۰ ۷۰۰۰ ۹۰۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

به صورت خودکار کلمات فینگلیش را به فارسی تبدیل کن. در صورتی که می‌خواهید انگلیسی تایپ کنید Ctrl+g را فشار دهید.