تعرفه خدمات صحافی با چسب گرم تعرفه خدمات صحافی با چسب گرم

تعرفه صحافی کتاب با روش چسب گرم (قیمت به ریال)

 قطع کتاب اندازه به  سانتیمتر هزینه صحافی هر فرم تحریر+ جلد هزینه صحافی هر فرم گلاسه + جلد
سلطانی ۴۳x58 ۲۵۰ ۲۸۰
سلطانی بزرگ ۴۸x68 ۲۵۰ ۲۸۰
رحلی بزرگ ۲۳x33 ۲۰۰ ۲۷۰
رحلی ۲۱x28 ۲۰۰ ۲۷۰
وزیری ۱۶٫۵x23 ۲۰۰ ۲۷۰
رقعی ۱۴x21 ۲۰۰ ۲۷۰
بغلی ۸x12 ۲۰۰ ۲۷۰
خشتی ۱۶٫۵x21 ۲۰۰ ۲۷۰
بیاضی به کتاب یا دفتری که در عرض باز شود بیاضی گفته می شود ۱۴۰ ۱۵۰
جیبی ۱۱٫۵x16 ۱۴۰ ۱۵۰
جیبی پالتویی ۱۱٫۵x21 ۱۴۰ ۱۵۰