فارسی گرافیک

بروشور گرامیداشت روز زن

۰

بروشور طراحی شده به مناسبت گرامیداشت روز زن، خط ناخنی نوشته شده

توسط دختران شاه قاجار، برگرفته از کتابخانه کاخ گلستان تهران

ادامه مطلب

بروشور طراحی شده به مناسبت گرامیداشت روز زن، خط ناخنی نوشته شده توسط دختران شاه قاجار، برگرفته از کتابخانه کاخ گلستان تهران

کتاب مسجد جامع اصفهان

۰

کتاب نفیس مسجد جامع اصفهان ۲۲۴ صفحه با جلد سخت و کاغذ گلاسه ۱۳۵ گرمی مات

ادامه مطلب

کتاب نفیس مسجد جامع اصفهان ۲۲۴ صفحه با جلد سخت و کاغذ گلاسه ۱۳۵ گرمی مات

کتاب باغ فین

۰

طراحی ، چاپ و نظارت بر چاپ کتاب ۴۲۴ صفحه ای و بسیار نفیس باغ فین با جلد گالینگور ،

کاور جلد و کاغذ گلاسه ۱۳۵ گرمی خارجی

کتاب نفیس

ادامه مطلب

طراحی ، چاپ و نظارت بر چاپ کتاب ۴۲۴ صفحه ای و بسیار نفیس باغ فین با جلد گالینگور ، کاور جلد و کاغذ گلاسه ۱۳۵ گرمی خارجی